Nejlevnější je elektřina, kterou si vyrobíte

Na našeho poradce se obrátil klient Jiří s žádostí o nabídku realizace FVE (fotovoltaické elektrárny) včetně všech souvisejících finančních služeb. Z nabídek, které měl klient k dispozici, si vybral řešení našeho smluvního partnera Greenwatt a za 3 měsíce zapojil FVE 6,4 kWp.

Jaké služby jsme poskytli klientovi před realizací FVE?
  • Energetické poradenství potřebné pro rozhodnutí a výběr fotovoltaiky
  • Zajištění financování výstavby dle smlouvy o dílo (klientovi jsme vybrali ekonomicky nejvýhodnější úvěr, dotaci zajistil dodavatel)
Jaké služby jsme poskytli klientovi po realizaci FVE?
  • Aktualizaci pojištění nemovitosti se zohledněním růstu cen nemovitosti a výstavby fotovoltaiky včetně allriskového pojištění elektroniky
  • Optimalizaci ostatních finančních produktů a služeb, přerozdělení nalezených úspor do rezervotvorných investičních produktů a zabezpečení renty na penzi
Jaká byla matematika realizace?
Náklady na elektřinu v květnu 202270 000 Kč za rok
Očekávaný pokles spotřeby elektřiny po realizaci fotovoltaiky50%
Očekávaná úspora35 000 Kč za rok
2 917 Kč za měsíc
Cena FVE po odečtení dotace ve výši 205 000 Kč285 000 Kč
Splátka Úvěru na Budoucnost od Buřinky s možností předčasného
splacení úvěru bez sankce
Výše úvěru 250 000 Kč, úroková sazba 5,29% p.a., splatnost úvěru 20let.
1 717 Kč za měsíčně

O předpokládanou měsíční úsporu ve výši 1 200 Kč klient navýšil investiční produkty v rámci již existujícího chytrého portfolia. To mu přinese v penzi rentu ve výši zhruba 5 800 Kč měsíčně.

Aktuálně 5/2023: Dle naměřených dat klient potvrzuje větší úsporu elektřiny než 50%

Situace ohledně úspory na elektřině se v budoucnu může samozřejmě změnit. Pokud by se ale cena elektřiny zvýšila a vydržela delší dobu, byla by úspora pro klienta ještě větší a klient by se díky investování úspor s vysokou pravděpodobností dostal do důchodu s dostatečnou rezervou. Kromě větší soběstačnosti tak investice do fotovoltaiky pomůže klientovi vyřešit i penzi.

Pomůžeme vám v těchto službách