Pracovní úraz v zahraničí

Náš klient Josef, který pracuje v Německu v práci spadl z lešení tak nešťastně, že si způsobil kompresní zlomeninu několika obratlů páteře. Úraz byl posouzen jako pracovní.

Jaké jsme poskytli služby před úrazem?
  • Na základě analýzy potřeb klienta jsme vytvořili finanční plán a pojistný plán ochrany příjmu a majetku
  • Nastavili jsme životní pojištění tak, aby odpovídalo finanční situaci klienta a potřebám rodiny. Klient splácí hypotéku a je na něm prakticky závislá celá rodina, proto jsme pečlivě spočítali výše pojistných částek u pojištění pro případ smrti, invalidity a vzhledem pravděpodobnosti rizik v práci i úrazového pojištění a pojištění pracovní neschopnosti
Jaké jsme poskytli služby po úraze?
  • Shromáždili jsme potřebné podklady pro hlášení pojistné události
  • Zajistili jsme překlad z německého jazyka
  • Požádali jsme o zálohové plnění 

Aktuálně 3/2023: Klient je stále v pracovní neschopnosti.

V některých případech je rychlost výplaty pojistného plnění důležitá například po překlenutí počátečního výpadku příjmu. Vzhledem k tomu, že má klient sjednáno životní pojištění Flexi od Kooperativy, vyplatila pojišťovna pojistné plnění za celou dobu trvání léčení úrazu ihned po předložení prvních lékařských zpráv. Stejně tak postupovala za pobyt v nemocnici. Protože je klient stále v pracovní neschopnosti, vyplácí pojišťovna zálohové plnění. Pokud úraz zanechá trvalé následky, bude mít klient nárok na další plnění právě z trvalých následků úrazu. Správně nastavené kvalitní životní pojištění splnilo svůj účel.

Pomůžeme vám v těchto službách