Peníze od pojišťovny za 13 hodin od úrazu

Rodiče klientky Elišky K. oznámili našemu poradci úraz dcery v době, kdy akorát odjížděli na pohotovost do nemocnice. Poradce předal klientům instrukce, co budou od lékaře potřebovat pro následné hlášení pojistné události.

Jak šel čas?

5.2.2023 v 19:20  – klientka si způsobila distorzi kotníku

5.2.2023 v 19:52 – rodiče klientky volají poradci

5.2.2023 v 20:42 – klientka je ošetřena na pohotovosti Chirurgické ambulance v nemocnici

5.2.2023 v 20:59 – tatínek klientky posílá lékařskou zprávu z prvního ošetření poradci

5.2.2023 v 22:11 – poradce na základě dohody s klientem hlásí pojistnou událost

6.2.2023 v 8:39 – pojišťovna informuje klienta o vyplatě pojistného plnění

Klienti měli sjednáno rodinné Rizikové životní pojištění Flexi od Kooperativy, kde je možné z úrazového pojištění žádat výplatu plnění po předložení první lékařské zprávy. Díky tomu vyplatila pojišťovna peníze v maximální možné výši za cca 13 hodin od úrazu.

Pojišťovny se v podmínkách výplaty plnění v případě úrazu liší. Žádat pojistné plnění již po prvním ošetření lze u několika málo z nich. Zkontrolujte si své pojištění, případně kontaktujte některého z našich poradců. Pomůže vám.

Pomůžeme vám v těchto službách