Happy senior aneb do předčasného důchodu jedině s vlastními penězi

Naše dlouholetá klientka paní Libuše se rozhodovala, zda odejít do předčasného trvale kráceného důchodu nebo do předdůchodu. Vzhledem k tomu, že celý život pracovala jako zdravotní sestra, termín řádného starobního důchodu by z fyzických i zdravotních důvodů nebylo možné dodržet. S tím jsme v průběhu naší spolupráce počítali a nastavovali podle toho produktové portfolio.

Poskytnuté služby v průběhu spolupráce s klientkou před odchodem do penze

Vytvořili jsme rentiérské portfolio složené z charakterově různých finančních produktů:

  • Důchodové pojištění 3RG od Kooperativy s garantovaným doživotním důchodem
  • Penzijní připojištění se státním příspěvkem a s příspěvkem zaměstnavatele u Penzijní společnosti České spořitelny
  • Conseq Active Invest s investičním horizontem 60 let věku klientky
  • Stavební spoření Buřinka
Poskytnuté služby těsně před odchodem do penze
  • Služba Maximalizace důchodu od státu, kdy jsme na základě IOLDP (informační osobní list důchodového pojištění) zkontrolovali údaje v evidenci ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení), aby v případě nesrovnalostí bylo možné včas chyby v evidenci napravit a získat pro klientku maximální důchod od státu, na který má nárok
  • Porovnali jsme výhody a nevýhody předčasného trvale kráceného důchodu a předdůchodu
  • Navrhli jsme postup výběru finančních prostředků formou renty z jednotlivých produktů dle požadavků klientky se zohledněním zdanění výnosů a příspěvků zaměstnavatele
  • Komunikovali jsem s finančními institucemi a kontrolovali realizaci výplaty renty

Při porovnání předčasného trvale kráceného důchodu a předdůchodu si klientka vybrala předčasný trvale krácený důchod díky dřívějšímu nároku na pobírání důchodu od státu. Načasování odchodu do předčasného důchodu jsme spočítali tak, aby bylo krácení důchodu co nejmenší. Klientka v průběhu aktivního života pochopila, že jí v penzi státní důchod stačit nebude. Proto si včas nechala od poradce Froglet vytvořit rentiérské portfolio a její životní úroveň v penzi tak neklesla.

Pro zajištění kvalitní životní úrovně v důchodu není rozumné spoléhat na státní důchod. Proto nenechávejte řešení rezerv na poslední chvíli. Oslovte kvalitního finančního poradce. Ušije vám rentiérské portfolio na míru vašim potřebám, nárokům a možnostem. Vtip je v tom začít včas.

Pomůžeme vám v těchto službách